ReadyPlanet.com


การขออนุญาตก่อสร้าง


 จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ผู้ตั้งกระทู้ สามชัย ไชยณรงค์ :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-26 15:33:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4054793)

 1.แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ                   2        ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาตก่อสร้าง                     2        ชุด

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง         2        ชุด

4.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  โฉนดที่ดิน , นส.ก.3ก.              2        ชุด

5.ในกรณีเอกสารสิทธิ์เป็นของผู้อื่น  ให้ทำหนังสือยินยอมที่ดินเพิ่มเป็น  2  ฉบับ  พร้อมด้วยเอกสารประกอบดังนี้

          -  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน            2        ชุด

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2       ชุด

ผู้แสดงความคิดเห็น 7722 วันที่ตอบ 2017-06-26 15:42:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล